Tour Cái Bè – Chợ Nổi – Làng Nghề – Cù Lao Tân Phong 1 Ngày

173 view

850.000

♦ Mã tour: GMCT1
♦ Thời gian: 1 ngày
♦ Phương tiện: Ô tô
♦ Hành trình: Cái Bè – Chợ Nổi – Làng Nghề – Cù Lao Tân Phong
♦ Đón khách: Cái Bè – Trả khách: Cái Bè

YÊU CẦU ĐẶT
YÊU CẦU ĐẶT
Vui lòng điền thông tin:

    Powered by